Sdělení  č.  201/2019 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 31.07.2019 Účinnost od: 15.08.2019
Uveřejněno v č. 85/2019 Sbírky zákonů na straně 1794