Zákon  č.  202/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Pošta. Držitel poštovní licence.;Poškozování spotřebitele. Ochrana spotřebitele.;
Schváleno (Vydáno): 25.07.2019 Účinnost od: 30.08.2019
Uveřejněno v č. 86/2019 Sbírky zákonů na straně 1802