Zákon  č.  204/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;CENNÉ PAPÍRY.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Kapitálový trh.;Obchod s cennými papíry. Makléř.;
Schváleno (Vydáno): 24.07.2019 Účinnost od: 01.10.2019
Uveřejněno v č. 87/2019 Sbírky zákonů na straně 1810