Zákon  č.  205/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.;Zpravodajská služba. Vojenské zpravodajství.;
Schváleno (Vydáno): 25.07.2019 Účinnost od: 06.09.2019
Uveřejněno v č. 87/2019 Sbírky zákonů na straně 1822