Zákon  č.  206/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;TĚŽBA A DOPRAVA DŘEVA. HOSPODAŘENÍ S DŘEVEM.;Státní kontrola.;Prvotní evidence.;Státní celní správa.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;
Schváleno (Vydáno): 24.07.2019 Účinnost od: 01.10.2019
Uveřejněno v č. 87/2019 Sbírky zákonů na straně 1827