Zákon  č.  207/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ OBČANSTVÍ.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Nabývání státního občanství.;Pozbytí státního občanství.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 25.07.2019 Účinnost od: 06.09.2019
Uveřejněno v č. 87/2019 Sbírky zákonů na straně 1932