Zákon  č.  208/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;Státní finanční podpory.;Rostlinná výroba.;Živočišná výroba.;Orgány státní zemědělské a veterinární správy a jejich pravomoci.;Zemědělské podniky.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 25.07.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 87/2019 Sbírky zákonů na straně 1833

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 39 a čl. III bodů 3 až 5 nabývají účinnosti 1.9.2019. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2020.