Zákon  č.  209/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Pokuty. Blokové pokuty.;Rostlinná výroba.;Živočišná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 24.07.2019 Účinnost od: 01.10.2019
Uveřejněno v č. 87/2019 Sbírky zákonů na straně 1838