Zákon  č.  210/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;Osoby fyzické.;Osoby právnické.;Státní kontrola.;Investiční výstavba. Investování.;
Schváleno (Vydáno): 25.07.2019 Účinnost od: 06.09.2019
Uveřejněno v č. 87/2019 Sbírky zákonů na straně 1845