Sdělení  č.  40/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky
Oblasti úpravy:
Kosovo. Republika Kosovo.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o hospodářských stycích.;
Schváleno (Vydáno): 13.06.2019 Účinnost od: 01.08.2019
Uveřejněno v č. 26/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7570