Sdělení  č.  41/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o lidských právech.;
Schváleno (Vydáno): 27.11.2008 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 27/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7586