Sdělení  č.  42/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti
Oblasti úpravy:
Lotyšsko. Lotyšská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o ochraně a podpoře investic.;
Schváleno (Vydáno): 28.12.2017 Účinnost od: 01.07.2019
Uveřejněno v č. 27/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7607