Nález  č.  212/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;STÁTNÍ OBČANSTVÍ.;Nabývání státního občanství.;
Schváleno (Vydáno): 02.07.2019 Účinnost od: 30.08.2019
Uveřejněno v č. 89/2019 Sbírky zákonů na straně 1866