Vyhláška  č.  213/2019 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)
Oblasti úpravy:
SOUDY. SOUSTAVA SOUDŮ. ORGANIZACE SOUDŮ.;Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;
Schváleno (Vydáno): 16.08.2019 Účinnost od: 01.11.2019
Uveřejněno v č. 90/2019 Sbírky zákonů na straně 1882