Sdělení  č.  214/2019 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 20.08.2019 Účinnost od: 30.08.2019
Uveřejněno v č. 90/2019 Sbírky zákonů na straně 1885