Vyhláška  č.  217/2019 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;
Schváleno (Vydáno): 15.08.2019 Účinnost od: 14.09.2019
Uveřejněno v č. 92/2019 Sbírky zákonů na straně 1906

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 14.9.2019, ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.9.2022.