Vyhláška  č.  218/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Rostlinná výroba.;Vinařství. Víno.;Zelinářství. Zelenina.;
Schváleno (Vydáno): 21.08.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 92/2019 Sbírky zákonů na straně 1909