Vyhláška  č.  219/2019 Sb.
Ministerstva financí
o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Oblasti úpravy:
Daně z příjmů obecně.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 26.08.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 93/2019 Sbírky zákonů na straně 1930