Nařízení  č.  220/2019 Sb.
Vlády České republiky
o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Oblasti úpravy:
Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Zastupitelské úřady.;
Schváleno (Vydáno): 26.08.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 94/2019 Sbírky zákonů na straně 2058