Nařízení  č.  221/2019 Sb.
Vlády České republiky
o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Oblasti úpravy:
Investiční výstavba. Investování.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 26.08.2019 Účinnost od: 06.09.2019
Uveřejněno v č. 95/2019 Sbírky zákonů na straně 2066