Nařízení  č.  222/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ochrana dětí.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 26.08.2019 Účinnost od: 18.11.2019
Uveřejněno v č. 95/2019 Sbírky zákonů na straně 2078