Sdělení  č.  43/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952
Oblasti úpravy:
Mateřství.;Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 15.06.2000 Účinnost od: 03.07.2018
Uveřejněno v č. 28/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7618