Nález  č.  224/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;
Schváleno (Vydáno): 09.07.2019 Účinnost od: 05.09.2019
Uveřejněno v č. 96/2019 Sbírky zákonů na straně 2094