Nález  č.  225/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;
Schváleno (Vydáno): 17.07.2019 Účinnost od: 05.09.2019
Uveřejněno v č. 96/2019 Sbírky zákonů na straně 2109