Vyhláška  č.  226/2019 Sb.
Ministerstva vnitra
o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;
Schváleno (Vydáno): 27.08.2019 Účinnost od: 01.10.2019
Uveřejněno v č. 97/2019 Sbírky zákonů na straně 2130