Zákon  č.  227/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Poplatky ostatní.;Pokuty. Blokové pokuty.;Dopravní cesty obecně.;Dálnice.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Dopravní předpisy v silničním provozu.;
Schváleno (Vydáno): 14.08.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 98/2019 Sbírky zákonů na straně 2234

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7 a 24 nabývají účinnosti 1.1.2020, ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2021.