Zákon  č.  228/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;
Schváleno (Vydáno): 14.08.2019 Účinnost od: 01.03.2020
Uveřejněno v č. 98/2019 Sbírky zákonů na straně 2242