Zákon  č.  229/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;POZEMKOVÉ PRÁVO.;ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;Fondy.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Zmírnění následků majetkových křivd. "Restituce".;Pozemkové úpravy.;Pozemkový úřad.;
Schváleno (Vydáno): 14.08.2019 Účinnost od: 01.11.2019
Uveřejněno v č. 98/2019 Sbírky zákonů na straně 2245