Zákon  č.  230/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;
Schváleno (Vydáno): 14.08.2019 Účinnost od: 01.10.2019
Uveřejněno v č. 98/2019 Sbírky zákonů na straně 2251