Vyhláška  č.  231/2019 Sb.
Ministerstva zemědělství
o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Oblasti úpravy:
TĚŽBA A DOPRAVA DŘEVA. HOSPODAŘENÍ S DŘEVEM.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 29.08.2019 Účinnost od: 01.10.2019
Uveřejněno v č. 99/2019 Sbírky zákonů na straně 2258