Nález  č.  232/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. PROKURATURA.;Zastavení výkonu rozhodnutí. Zastavení exekuce.;
Schváleno (Vydáno): 30.07.2019 Účinnost od: 05.09.2019
Uveřejněno v č. 99/2019 Sbírky zákonů na straně 2261