Sdělení  č.  44/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi členskými státy Evropské unie o statusu vojenského a civilního personálu vyslaného k institucím Evropské unie, o statusu velitelství a ozbrojených sil, které mohou být poskytnuty Evropské unii v souvislosti s přípravou a plněním úkolů uvedených v článku 17 (2) Smlouvy o Evropské unii, včetně cvičení, a o statusu vojenského a civilního personálu členských států poskytnutého Evropské unii k působení v této souvislosti
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o spolupráci ve vojenských záležitostech.;
Schváleno (Vydáno): 17.11.2003 Účinnost od: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 29/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7642