Vyhláška  č.  233/2019 Sb.
Ministerstva zahraničních věcí
o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
Oblasti úpravy:
Hlášení pobytu. Kočující osoby.;Zastupitelské úřady.;
Schváleno (Vydáno): 26.08.2019 Účinnost od: 27.09.2019
Uveřejněno v č. 100/2019 Sbírky zákonů na straně 2282