Nařízení  č.  234/2019 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 26.08.2019 Účinnost od: 27.09.2019
Uveřejněno v č. 101/2019 Sbírky zákonů na straně 2290