Vyhláška  č.  237/2019 Sb.
České národní banky
o vydání zlaté mince "Hrad Švihov" po 5 000 Kč
Oblasti úpravy:
Pamětní mince.;
Schváleno (Vydáno): 09.09.2019 Účinnost od: 01.10.2019
Uveřejněno v č. 102/2019 Sbírky zákonů na straně 2299