Sdělení  č.  238/2019 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 08.09.2019 Účinnost od: 18.09.2019
Uveřejněno v č. 102/2019 Sbírky zákonů na straně 2301