Sdělení  č.  239/2019 Sb.
Státní volební komise
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019
Oblasti úpravy:
Volby.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 16.09.2019 Účinnost od: 18.09.2019
Uveřejněno v č. 102/2019 Sbírky zákonů na straně 2302