Sdělení  č.  240/2019 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026, FIX %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 11.09.2019 Účinnost od: 19.09.2019
Uveřejněno v č. 103/2019 Sbírky zákonů na straně 2306