Sdělení  č.  241/2019 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026, CPI %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 11.09.2019 Účinnost od: 19.09.2019
Uveřejněno v č. 103/2019 Sbírky zákonů na straně 2316