Sdělení  č.  242/2019 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026, 1,25 %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 11.09.2019 Účinnost od: 19.09.2019
Uveřejněno v č. 103/2019 Sbírky zákonů na straně 2326