Vyhláška  č.  243/2019 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Poplatky ostatní.;Dálnice.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Dopravní předpisy v silničním provozu.;
Schváleno (Vydáno): 16.09.2019 Účinnost od: 22.09.2019
Uveřejněno v č. 104/2019 Sbírky zákonů na straně 2338

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 9 nabývá účinnosti 1.1.2020.