Zákon  č.  244/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;
Schváleno (Vydáno): 11.09.2019 Účinnost od: 30.09.2019
Uveřejněno v č. 105/2019 Sbírky zákonů na straně 2346