Nařízení  č.  245/2019 Sb.
Vlády České republiky
o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
Oblasti úpravy:
Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 16.09.2019 Účinnost od: 01.01.2020 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 105/2019 Sbírky zákonů na straně 2347