Sdělení  č.  247/2019 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 17.09.2019 Účinnost od: 01.10.2019
Uveřejněno v č. 105/2019 Sbírky zákonů na straně 2349