Sdělení  č.  45/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přístupu České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
Oblasti úpravy:
Státní monopoly. Tabákový průmysl.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu.;
Schváleno (Vydáno): 12.11.2012 Účinnost od: 10.10.2019
Uveřejněno v č. 30/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7674