Sdělení  č.  46/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti
Oblasti úpravy:
Polsko. Polská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o ochraně a podpoře investic.;
Schváleno (Vydáno): 10.01.2018 Účinnost od: 24.09.2019
Uveřejněno v č. 31/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7754