Vyhláška  č.  248/2019 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Speciální (pomocné) školy.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Školy základní.;Výchovné poradenství.;
Schváleno (Vydáno): 10.09.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 106/2019 Sbírky zákonů na straně 2354