Sdělení  č.  250/2019 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj
o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
Oblasti úpravy:
Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 13.09.2019 Účinnost od: 30.09.2019
Uveřejněno v č. 107/2019 Sbírky zákonů na straně 2411