Sdělení  č.  47/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení
Oblasti úpravy:
Bělorusko. Běloruská republika.;Mezinárodní smlouvy v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2018 Účinnost od: 01.10.2019
Uveřejněno v č. 32/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7762