Sdělení  č.  48/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 2018
Oblasti úpravy:
Bělorusko. Běloruská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení.;
Schváleno (Vydáno): 25.09.2019 Účinnost od: 01.10.2019
Uveřejněno v č. 32/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 7772